VI.—Note on Uranocircite

A. H. Church

Mineralogical Magazine; November 1877 v. 1; no. 7; p. 234-236; DOI: 10.1180/minmag.1877.001.7.06
© 1877, The Mineralogical Society
Mineralogical Society (www.minersoc.org)