Fergusonite from Ceylon

G. T. Prior

Mineralogical Magazine; November 1893 v. 10; no. 47; p. 234-238; DOI: 10.1180/minmag.1893.010.47.05
© 1893, The Mineralogical Society
Mineralogical Society (www.minersoc.org)