Errata

Mineralogical Magazine; November 1900 v. 12; no. 58; p. 407-408; DOI: 10.1180/minmag.1900.012.58.12
© 1900, The Mineralogical Society
Mineralogical Society (www.minersoc.org)