Errata






Mineralogical Magazine; April 1916 v. 17; no. 82; p. 375; DOI: 10.1180/minmag.1916.017.82.13
© 1916, The Mineralogical Society
Mineralogical Society (www.minersoc.org)