Errata

Mineralogical Magazine; November 1919 v. 18; no. 87; p. 409; DOI: 10.1180/minmag.1919.018.87.12
© 1919, The Mineralogical Society
Mineralogical Society (www.minersoc.org)