Errata

Mineralogical Magazine; March 1880 v. 3; no. 16; p. 285; DOI: 10.1180/minmag.1880.003.16.07
© 1880, The Mineralogical Society
Mineralogical Society (www.minersoc.org)