Kompendium der Kristallkunde

E. F. Stumpfl

Mineralogical Magazine; March 1961 v. 32; no. 252; p. 741-742; DOI: 10.1180/minmag.1961.032.252.13
© 1961, The Mineralogical Society
Mineralogical Society (www.minersoc.org)