Errata.—Vol. V

Mineralogical Magazine; February 1884 v. 5; no. 26; p. xiv; DOI: 10.1180/minmag.1884.005.26.11
© 1884, The Mineralogical Society
Mineralogical Society (www.minersoc.org)